لینک دانلود*بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش*

پایان نامه بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش,پروژه بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش,مبانی نظری بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش|onx40086246
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش را دنبال می کنید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 180صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « شهر اهواز در سال تحصيلي90 - 1389 » است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل 16451 نفر دانش آموز (هنرجو) و 551 نفر معلم (هنرآموز) از مدارس کاردانش شهر اهواز بود. برای محاسبه شاخصهای کارایی درونی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفت، و برای بررسی فرضیات پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، هنرجویان 370 نفر و هنرآموزان 225 نفر در نظرگرفته شد. ابزار اندازه‌گيري شامل محاسبه شاخصهای اصلی کارایی درونی یعنی میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز و همچنین نسبت هنرجو به کارگاههای موجود و برای بررسی فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه 38 سؤالي برای هنرجویان و هنرآموزان استفاده گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتايج نشان داد: بين کارایی درونی و رشته تحصیلی، رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین کارایی درونی و جنسیت، منطقه، کادرآموزشی، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجوددارد.

مقدمه

با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی، نبایستی از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا که نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها به حساب می آید. از طرفی کارایی درونی آموزش و پرورش از مباحث مهم برنامه ریزی آموزشی است به گونه ای که هنوز هم در بسیاری از جلسات و سمینارها، محاسبه شاخصهای اندازه گیری کارایی درونی مورد تأکید قرار گرفته و روشهای افزایش کارایی درونی مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت وضعیت کارایی درونی آموزشهای کاردانش و آگاهی از میزان نسبت اتلاف ، نرخ قبولی، میانگین طول تحصیل هنرجویان، نسبت هنرجو به هنرآموز و نسبت هنرجو به کارگاه، در آن مقدمه و شرط ضروری برای هر نوع اقدام، برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات است. این شناخت بویژه هنگامی که به تفکیک رشته، منطقه و جنسیت در اختیار مدیران قرار گیرد، بسیار مفیدتر خواهد بود.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1- اهداف کلی پژوهش 6
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش 6
1-5- سؤالات پژوهش 7
1-6- فرضیات پژوهش 9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 11
2-2- تاریخچه آموزش مهارت در ایران 12
2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش 12
2-4- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف و ساختار آن 13
2-5- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش 14
2-6- مزایای شاخه کاردانش 15
2-7- کاردانش و آینده فارغ التحصیلان 16
2-8- کاردانش و توسعه 17
2-9- کیفیت نظام آموزشی 18
2-10- تعریف کارایی 19
2-11- سابقه کارایی 19
2-12- کارایی از نظر صاحبنظران 20
2-12-1- کارایی‌ از نظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی) 20
2-12-2- کارایی از نظر هنری گانت 20
2-12-3- کارایی از نظر هنری دنیسون 21
2-12-4- کارایی از نظر فرانک و لیلیان گیلبرت 21
2-12-5- کارایی از نظر ماکس وبر 22
2-12-6- کارایی از نظر رنسیس لیکرت 22
2-12-7- کارایی از نظر مکتب روابط انسانی 22
2-12-8- کارایی از نظر التون مایو 22
2-12-9- کارایی از نظرجرج هومنز (نظریات گروهی) 23
2-13- رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی 24
2-14- عوامل مؤثر در کارآیی 24
2-14-1- عوامل درون سازمانی 24
2-14-2- عوامل برون ‌سازمانی 25
2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی 25
2-16- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی 26
2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی 26
2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی 26
2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی 27
2-17-1- محاسبه نرخ ها 27
2-17-2- محاسبه نسبت ها 27
2-17-3- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) 28
2-17-4- محاسبه نابرابری ها 28
2-18- انواع كارايی در نظام آموزشی 28
2-18-1- كارايي كمي 28
2-18-2- كارايي ظاهري 28
2-18-3- كارايي واقعي 28
2-18-4- كارايي كيفي 28
2-18-5- كارايي دروني 29
2-18-6- کارایی بیرونی 29
2-19- شاخص هاي ارزيابي نظام آموزش و پرورش 30
2-20- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش 31
2-21- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی 33
2-21-1- میانگین طول تحصیل 33
2-21-2- نسبت اتلاف 34
2-21-3- ضریب کارایی 34
2-21-4- درصد قبولی و مردودی 35
2-21- 5- نسبت هنرجو به هنرآموز 35
2-21- 6- نسبت هنرجو به کارگاه 35
2-21-7- نرخ ارتقاء 35
2-21-8- نرخ تکرار پایه 36
2-21-9- نرخ ترک تحصیل 36
2-21-10- نرخ بقا، ماندگاری 36
2-22- بررسی پژوهشهای انجام شده 37
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 47
3-2- نوع و روش پژوهش 47
3-3- جامعه آماری پژوهش 47
3-4- نمونه پژوهش 47
3-5- قلمرو پژوهش 48

مطالب دیگر:
📌پژوهش بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه📌پژوهش بازارگرایی📌پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی📌پژوهش آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس📌عبادت و پرستش، نياز ثابت انسان📌تحقیق عام الفيل سال تولد پيامبر (ص)📌عالمان و مشعل داران هدايت📌طبقه بندي غذاهاي اصلي انسان در قرآن📌ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامی📌پژوهش آموزش زبان انگلیسی در ایران و اهمیت کتاب‌های درسی و تهیه و تدوین آنها📌پژوهش هوش هیجانی وحسابداری📌تحقیق مقام صبر📌تحقیق سوره نحل📌پژوهش آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی📌تحقیق سيره پيامبر اكرم در بيت المال📌تحقیق حادثه‏ اى بنام نفخ صور📌پژوهش آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات📌تحقیق شهید و شهادت در قرآن و احاديث📌تحقیق امام محمد تقی علیه السلام📌پژوهش مبانی الگوي تعالي سازماني و سرآمدي📌پژوهش اقلام تعهدی سود حسابداری و ضریب پایداری اقلام تعهدی و ضریب پایداری جریانهای نقدی ، سود📌تحقیق آئین شیطان پرستی📌پژوهش اعتیاد به اینترنت📌تحقیق شرایط وجوب امر به معروف ونهي از منكر📌تحقیق ترجمه و تفسیر سوره المائده