لینک دانلود*رابطه برنامه درسی کارآفرینی با میزان انگیزه خود اشتغالی هنرجویان شاخه کاردانش(20 صفحه)*

|onx40086246
در حال حاظر شما فایل با عنوان رابطه برنامه درسی کارآفرینی با میزان انگیزه خود اشتغالی هنرجویان شاخه کاردانش(20 صفحه) را دنبال می کنید .

چکیده


هدف این پژوهش تعیین رابطه ی برنامه درسی کارآفرینی با میزان انگیزه خوداشتغالی هنرجویان هنرستان های کاردانش میباشد.روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها جز تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه هنرجویان پایه سوم هنرستان های کاردانش شهر خدابنده در سال تحصیلی 59-59 که حجم آنها 59 نفر می باشد؛که از طریق سرشماری )همه شماری( و به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد دورهام میباشد یافته های حاصل از پژوهش بیانگر رابطه ی معنی دار بین برنامه درسی کارآفرینی با میزان نیاز به موفقیت ، استقلال طلبی ، ریسک پذیری ، خلاقیت ، مرکز کنترل و تحمل ابهام هنرجویان بود و نتیجه تحقیق نشان داد برنامه درسی کارآفرینی با میزان انگیزه خود اشتغالی هنرجویان هنرستان های کاردانش رابطه معنی دار و مثبت دارد .مطالب دیگر:
📂چگونه يك الگوی فکری شكل مي‌گيرد؟📂چند ضلعی ها زاویه های داخلی📂چند ضلعی ها📂چندریختی📂چه زمانی نیاز به کنترل علایم حیاتی است؟📂حادثه ساختمان پلاسكو📂حادثه شیمیایی📂حادثه غدیر و فلسفه آن📂حافظ شیرازی📂حافظه مجازی📂حافظه های جانبی📂حافظه هاي ثانوي📂حافظه انواع حافظه های کامپیوتری و ساختار آن ها📂حاکمیت بالینی و بهبود كيفيت خدمات درماني📂حالت گازي📂حبوبات و گیاهان📂حجاب در قرآن📂حجاب زن در اسلام📂حجاز تا کربلا📂حجم و مساحت کره📂حجم هرم و مخروط📂حجم📂حداكثر سازي سود📂حدیث شریف کسا📂حرف همزة